Linux Apache MySQL PHP

LAMP werkomgeving

Pakketten vallen onder de GNU General Public License (GPL). "Open-source". In deze licentie staat dat u vrij bent te doen met de software wat u wilt. De voorwaarde hiervoor is dat u hetzelfde recht door geeft aan andere en dat de oorsprong van de software altijd vermeld wordt.

 

De afkorting LAMP staat voor de volgende software pakketten:

Linux, Apache, MySQL en PHP (Perl en/of Python)

 

Al deze pakketten vallen onder de GNU General Public License (GPL). In deze licentie staat min of meer dat u mag doen wat u wilt met de software, op voorwaarde dat u ditzelfde recht doorgeeft aan anderen en de oorspronkelijke ontwikkelaars in uw software vermeldt. Wanneer u zich aan deze regels houdt mag u de software zelfs aanpassen en doorverkopen.

Het besturingssysteem (OS): Linux

Linux is een besturingssysteem dat zeer geschikt is en dus ook zeer veel gebruikt wordt voor internet-servers. Linux is afgeleid van het besturingssysteem UNIX. Linux is gratis te downloaden, zo blijven de kosten voor een goed en betrouwbaar besturingssysteem laag.

De webserver: Apache

Apache is een webserver voor Linux. Een webserver is het stuk software dat het mogelijk maakt om webpagina's via internet te publiceren en te benaderen. Elke webpagina die u op het internet kunt raadplegen, draait ergens op een webserver. Zo ook het artikel dat u nu leest.

De database: MySQL

MySQL is een relationeel database managementsysteem (DBMS) voor Linux. In een dergelijk systeem kunt u databases of databanken aanmaken. Een database is niets anders dan een verzameling van gegevens die met elkaar verbonden staan. Via een gestructureerde taal kunt u de gegevens in de database opvragen. Deze taal heet SQL en staat voor Structured Query Language. Hier komt de naam MySQL vandaan.

De programmeer taal: PHP

PHP  is een programmeertaal die gebruikt wordt om websites te maken. Zo wordt PHP bijvoorbeeld gebruikt voor het maken en verwerken van de formulieren op een website. Ook wordt PHP gebruikt om de gegevens uit de MySQL database in een webpagina te verwerken.

Voordelen van de LAMP omgeving

De LAMP omgeving is voor veel bedrijven populair. De reden hiervan is dat Linux, Apache en MySQL in combinatie met PHP, Perl of Python gratis producten zijn. U mag al deze software gratis gebruiken voor commerciële doeleinden. De kosten voor software worden zo enigszins gedrukt.

 

Een andere reden om LAMP te gebruiken is het feit dat de verschillende softwarepakketten goed op elkaar zijn afgestemd. Apache laat zich gemakkelijk installeren op een Linux-omgeving. En PHP heeft standaard ondersteuning voor MySQL.