Open Source

Onafhankelijkheid met open-source

Niet gebonden aan licenties en beperkingen. Open-source software, waar veel servers op draaien, heeft vrij beschikbare broncode. Deze vrijheid geeft veel mogelijkheden.

Onafhankelijk

Niet gebonden aan één softwareleverancier die het eigendomsrecht van de broncode bezit en je voor licenties en updates laat betalen. Dit geeft onafhankelijkheid, de mogelijk zaken naar eigen wens in te richten

Openheid

Broncode is vrij in te zien. Daarmee ben je niet afhankelijk, als gewenst is alles te controleren. Zo ook te verhuizen of te kopiëren

Hergebruiken en delen van kennis

Waar closed source software de neiging heeft het wiel telkens opnieuw uit te vinden, groeit open source software meer organisch. Zo zullen slechte ideeën snel stranden en goede ideeën juist door groeien. Goede ideeën kunnen gemakkelijk worden hergebruikt, uitgebreid of geïmplementeerd worden in andere projecten.

Open standaarden

De ideeën en concepten die in een Open Source project worden ingebracht komen van ontwikkelaars, gebruikers en organisaties over de hele wereld. Kwaliteits verhoging door open source ontwikkeling, de kwaliteits beoordeling van de software vindt immers plaats door alle betrokkenen bij een open source project. Dit kunnen van tien tot zelfs duizenden gebruikers en ontwikkelaars zijn. In de traditionale closed source ontwikkeling wordt dit gedaan door de leverancier zelf. De leverancier bepaalt dan of een zekere functionaliteit noodzakelijk is en of de kwaliteit van de software voldoende is om te leveren of te updaten.