Web development

Doe het open source

Na het maken van een ontwerp volgt de realisatie of wel de bouw van de webapplicatie of website. Internet is wat dit betreft een doolhof vol mogelijkheden. Hoe pak je dit op, welke techniek wordt er gebruikt, wat zijn de belangrijkste punten voor goede ontwikkeling van de website.

Voor een betrouwbare en duurzame website is het belangrijk na te denken over de ontwikkeling van de website. Niet iedere website is uniek maar daarentegen zijn voor de handliggende keuzes lang niet altijd de beste.

Techniek

Er wordt gebruik gemaakt van open-source software. Dit kan afhankelijk van het project verschillen. Gebruik wordt er ondermeer gemaakt van:

  • Zgn. LAMP-stack ofwel een server met Linux, Apache, MySQL en PHP
  • ME(A)N-stack MongoDB (of MySQL), ExpressJS, AngularJS, NodeJS (evt. samen met NGINX als reverse proxy server)
  • Bash shell and command language, voor b.v. cronjobs
  • ModX Content Management System
  • Bootstrap, Sass, Jquery, Atom en meer....
Web ontwikkeling

JDK Web staat voor duidelijke en directe communicatie, korte lijnen en flexibiliteit om in te spelen op een continue veranderende omgeving. Omdat tijdens de onwikkeling van een project er nog wel eensĀ  een nieuw inzicht wil ontstaan, is een tussentijdse evalutatie of aanpassing op het ontwerp in pincipe geen probleem.